Είσοδος του ξενοδοχείου Pines Hotel. Ξενοδοχείο ημιδιαμονής στα βόρεια προάστια.

Ευχαριστούμε!

Το μήνυμα σας έχει αποσταλεί με επιτυχία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πολύ σύντομα!